Google translate

http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/selan_showgk-is-182.jpglink
http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/BOOT_showgk-is-182.jpglink
http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/psin_showgk-is-182.jpglink
http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/KX-TDE200_showgk-is-182.jpglink
http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/tft_showgk-is-182.jpglink
http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/M1_manualgk-is-182gk-is-182.jpglink
http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/sh_mb_lgk-is-182.jpglink
http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/shima_sesgk-is-182.jpglink
http://www.newcom.cv.ua/modules/mod_image_show_gk4/cache/GaleryStoll.mag_yarn2lgk-is-182.jpglink
«
»
Loading…

    Наши координаты:

+380 (50) 549 47 19

пр. Независимости, 74
г. Черновцы,
Украина
58005

Посадова інструкція системного адміністратора (адміністратора системи) (UA)

                                                         «Затверджую»

                                                                  (найменування підприємства, організації, установи)
           (керівник підприємства, організації, установи)

(П.І.Б.)________________________________________

                             (Підпис)_______________________________________

 «____» ___________ 2012 року.

 

Посадова інструкція системного адміністратора

(Далі адміністратора систем)

1. Загальні положення:

1. Адміністратор системи безпосередньо підпорядковується директору організації.

2. Посадова інструкція визначає посадові обов'язки, повноваження й відповідальність, а

також умови роботи адміністратора системи.

3. Адміністратор системи призначається на посаду й звільняється з посади відповідно

до чинного трудового законодавства розпорядженням директора організації.

4. У період тимчасової відсутності адміністратора системи його обов'язки виконує

особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа отримує відповідні права й відповідає за виконання зазначених обов'язків.

2. У своїй роботі керується й повинен знати:

1. Основи інформатики, вищої математики.

2. Основи теорії алгоритмів, методи побудови формальних мов, основні структури даних,

основи машинної графіки, архітектурні особливості й фізичні основи побудови сучасних ПК і ЕОМ.

3. Основні моделі даних і їх організацію.

4. Мови системного програмування.

5. Принципи побудови мов запитів і маніпулювання даними.

6. Синтаксис, семантику й формальні способи опису мов програмування, конструкції

розподіленого й паралельного програмування, методи й основні етапи трансляції.

7. Принципи побудови експертних систем.

8. Способи й механізми керування даними.

9. Принципи організації, склад і схеми роботи операційних систем.

10. Принципи керування ресурсами, методи організації файлових систем.

11. Принципи побудови мережевої взаємодії.

12. Основні методи розробки програмного забезпечення.

13. Апаратне забезпечення.

14. Інформаційне законодавство.

15. Законодавство про авторські й суміжні права.

16. Правила й норми охорони праці, техніки безпеки й протипожежного захисту.

17. Правила користування оргтехнікою й ПК.

18. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Посадові обов'язки:

1. Консультувати працівників організації з питань використання обчислювальної

техніки й комп'ютерних інформаційних технологій.

2. Здійснювати інсталяцію, настроювання й оптимізацію системного програмного

забезпечення, і освоєння прикладних програмних засобів.

3. Розробляти й впроваджувати прикладні програми.

4. Здійснювати підключення й заміну зовнішніх обладнань, проводити тестування засобів

обчислювальної техніки.

5. Забезпечувати ведення комп'ютерних баз даних.

6. Проводити комп'ютерні антивірусні заходи.

7. Брати участь в адмініструванні локальної обчислювальної мережі організації.

8. Організовувати супроводження договорів із сторонніми організаціями, що надають

послуги по комунікаційнім, програмному й апаратному оснащенню організації.

9. Забезпечувати обмін інформацією локальної мережі із зовнішніми організаціями по

телекомунікаційних каналах.

10. Здійснювати тестування й ремонт окремих обладнань, засобів обчислювальної

техніки, кабельних ліній локальної мережі.

11. Усувати аварійні ситуації, пов'язані з ушкодженням програмного забезпечення й баз

даних.

12. Організовувати тестування й навчання співробітників організації основам

комп'ютерної грамотності й роботі із прикладними програмними засобами.

13. Забезпечувати технічний супровід застосовуваних локальних мереж і програмного

забезпечення.

14. Виконувати профілактичні роботи з підтримки працездатності засобів обчислювальної

техніки.

15. Організовувати ремонт засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих

установ.

16. Здійснювати систематичний аналіз ринку апаратних засобів і програмного

забезпечення.

17. Підготовляти пропозиції про придбання, розробку або обмін апаратного забезпечення.

18. Здійснювати своєчасне повідомлення про плани модернізації апаратного й

програмного забезпечення.

19. Підтримувати позитивний та моральний клімат в відділі. Проявляти взаємовиручку,

відповідальність, довіру, підтримку, оптимізм.

20. Виконувати окремі службові доручення безпосереднього керівника.

21. Виконувати правила трудового розпорядку, прийняті в організації.

22. Підтримувати WEB сторінку організації в належному стані.

4. Посадові повноваження:

1. Запитувати від співробітників і керівників організації інформацію й документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

2. Знайомитися з документами, що визначають права й обов'язки по займаній посаді,

критеріями оцінки якості виконання посадових обов'язків.

3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалювання роботи, пов'язаної з

передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5. Посадова відповідальність:

За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених

даною інструкцією, – у межах, установлених чинним трудовим законодавством України.

1. За невиконання посадових обов'язків.

2. За порушення правил внутрішнього розпорядку організації.

3. За порушення ділової етики.

4. За нераціональне використання комп'ютерної техніки.

5. За правопорушення, здійснені в процесі своєї діяльності, установлені чинним

законодавством України.

6. За надання недостовірної інформації керівництву та на WEB сторінку.

7. За недбале поводження у веденні документації.

8. За розголошення інформації, що є службовою.

6. Умови роботи:

1. Режим роботи адміністратора системи визначається відповідно до Правил

внутрішнього трудового розпорядку.

2. Адміністратор системи у зв'язку з виробничою необхідністю може виїжджати в

службові (місцеві й регіональні) відрядження.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (П.І.Б.)_____________________________________

(Підпис)________________   

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Раздел- Электротехника