Google translate

Материалы

Додаткова угода до трудового договору між працівником і фізичною особою.

ДОДАТКОВА УГОДА №

до трудового договору між працівником і фізичною особою

за №________________ від                               року

м. xxxxxxxxxxxxxx                                                                  «____ »________ 20___ року

Фізична особа –підприємець   _________________________________________________

                                                                                                                     (ПІБ повністю)

ідентифікаційний код:   ______________________________________________________

адреса:____________________________________________________________________

паспортні дані:  _____________ №  ____________________________________________

                                     (серія)                                                      (№ паспорту)        (ким виданий, коли)

Документ про державну реєстрацію  ____________№  _________  від _______________

                                                                      (назва)                                                             (дата)

з однієї сторони, та Працівник:    ______________________________________________

                                                                                                      (ПІБ повністю)

ідентифікаційний код:  ______________________________________________________

адреса:  ___________________________________________________________________

паспортні дані:  _____________ №  ____________________________________________

                                                   (серія)                                             (№ паспорту)      (ким виданий, коли)

__________________________________________________________________________________

з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Сторони за взаємною згодою прийняли рішення внести зміни до трудового договору між працівником та фізичною особою від  _______року за № _______, а саме:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Інші умови договору між працівником і фізичною особою від _________ року за    №_____________ залишити без змін.

3. Дана додаткова угода складена українською мовою в трьох примірниках по одному для   кожної сторонни.

Реквізити га підписи сторін:

Фізична особа - підприємець:                                                          Працівник:

ідентифікаційний код:  ___________________                ідентифікаційний код:  _____________________

адреса: _________________________________               адреса:  __________________________________

паспорт: серія _________ №________________              паспорт: серія _________№ _________________

ким виданий                                                                         ким виданий

(підпис)                          (прізвище та ініціали)                (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

«….»……………… 20…. Року                                          «........ »……………….. 20……. року

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить