Google translate

Материалы

Iнструкцiя з охорони працi (UA)

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні занять у комп’ютерному класі

1.Загальні вимоги.
1.1.До роботи у комп’ютерному класі допускаються учні, які пройшли інструктаж з техніки безпеки з відповідним записом у журналі з техніки безпеки і підписами.
1.2.Не можна заходити й перебувати у комп’ютерному класі без учителя.
1.3.Робота у комп’ютерному класі має проводитися тільки в суворій відповідності до розкладу занять і графіка самостійної роботи вчителя та учнів.
1.4.Учням заборонено відчиняти шафи живлення і комп’ютери як тоді, коли ЕОМ працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.
2.Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1.Заборонено заходити до класу у верхньому одязі чи приносити його з собою.
2.2.Заборонено приносити на робоче місце особисті речі, дискети і т.п., крім ручки і зошита.
2.3.На робочому місці слід сидіти так, щоб можна було, не нахиляючись користуватися клавіатурою, і водночас повністю бачити зображення на екрані дисплея.
2.4.Починати роботу можна лише за вказівкою вчителя або лаборанта.
3.Вимоги безпеки під час роботи
3.1.Заборонено ходити по комп’ютерному класу, голосно розмовляти.
3.2.Виконувати слід тільки зазначене учителем завдання. Категорично заборонено виконувати інші роботи.
3.3.На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускати ударів.
3.4.Користуватися друкувальним пристроєм дозволяється тільки у присутності викладача або лаборанта.
3.5.Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.
3.6.Заборонено запускати ігрові програми.
3.7.У випадку виникнення неполадок треба повідомити викладача або лаборанта.
3.8.Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або усувати в ній неполадки.
4.Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1.Про хиби та неполадки, помічені під час роботи, слід зробити записи у відповідних журналах.
4.2.На робочому місці не потрібно залишати зайвих предметів.
5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1.При появі незвичайного звуку або вимкнення апаратури потрібно негайно припинити роботу й довести це до відома вчителя або лаборанта.
5.2.При появі запаху паленого слід припинити роботу, вимкнути апаратуру і
повідомити про це вчителя чи лаборанта. Коли це необхідно, допомогти гасити пожежу.
5.3.При потраплянні людини під напругу необхідно знеструмити відповідне робоче місце, надати першу долі карську допомогу і викликати «швидку».
5.4.При виникненні пожежі необхідно знеструмити клас, викликати пожежну команду і приступити до гасіння пожежі засобами, які є.
5.5.У разі недотримання учнями вимог із охорони праці та пожежної безпеки адміністрація школи може притягти їх до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.
НЕОХАЙНІСТЬ, НЕУВАЖНІСТЬ, НЕДОСТАТНЄ ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ
З ПРИЛАДАМИ, НЕВИКОНАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ
БЕЗПЕКИ МОЖУТЬ ПРИВЕСТИ ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ.

Затверджую:
Директор школи
(
«_____»______________200__ р.

)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить