Google translate

Материалы

Згода на збір та обробку персональних даних (UA)

Згода на збір та обробку персональних даних (UA)


ЗГОДА
  на збір та обробку персональних даних

Я,_______________________________________________________________________ ,
                                                                      (П. І. Б.)
(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ____ №____________ , виданий __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ ) 

надаю свою згоду  ___________________________________________ ________________
                           (повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

на використання та обробку моїх особистих персональних даних у картотеках, автоматизовано або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи в базі персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою  реалізації моїх прав та обов’язків в трудових відносинах з ______________________________________________ ,

                                                              (повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством та колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту , ведення бухгалтерського та податкового обліку , складання та подання до контролюючих органів звітності та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до підставі Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закону України «Про охорону праці», Статуту, інших нормативно-правових актів України та локальних актів Володільця та інших  діючих Законів України, а саме:
- прізвища, ім’я та по батькові;
- адреси мого фактичного місця проживання та адреси за якою я зареєстрований;
- дані паспорту громадянина України та/або громадянина інших держав;
- ідентифікаційний номер;

- трудовий стаж ;
- дані про освіту;
- дані військового квитка;
- дані про склад моєї сім`ї ;
- дані про присвоєні мені спеціальні статуси (встановлення інвалідності, отримання пенсії, участь у бойових діях та ін..)
- номери телефонів, в т.ч. мобільні;
- адреси електронної пошти,
а також інші дані, які я надаю добровільно для реалізації мети обробки.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі  уточнену інформацію та подавати оригінали та копії відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання .

Одночасно надаю згоду _____________________________________ ________________на збирання, накопичення , зберігання, обробку та передачу моїх персональних даних третій особі виключно у межах Закону України України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ ) для виконання зазначеної мети без наступного повідомлення мене про передачу.


«____» ____________ 20___ року, (____________________)
Особу та підпис ________________________ перевірено
Відповідальна особа _______________________ (____________________)
М. П.

 

 

 

 


Я, _____________________________________________________________________________посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту , ведення бухгалтерського та податкового обліку , складання та подання до контролюючих органів звітності та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних , а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

«___» _________ 20___ року.


______________________
(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

____________________________________________________________________________

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних ___»Співробітникі»______________________________________________________________з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту ,  ведення бухгалтерського та податкового обліку , складання та подання до контролюючих органів звітності та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних .
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування , контролюючими органами при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

____________________________________________________________________________

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних ___»Контрагенти»_______________________________________________________з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту ,  ведення бухгалтерського та податкового обліку , складання та подання до контролюючих органів звітності та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних .
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування , контролюючими органами при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить