Google translate

Материалы

Додаткова угода до трудового договору між працівником і фізичною особою (UA)

Додаткова угода  до трудового договору між працівником і фізичною особою (UA)

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до трудового договору між працівником і фізичною особою

за №________________ від                               року

м. Чернівці                                                                                         «____ »________ 20___ року

Фізична особа – підприємець    ________________________________________________________

(ПІБ повністю)

ідентифікаційний код:   ________________________________________________________________

адреса:

паспортні дані:  _____________ №   _____________________________________________________

(серія)                   (№ паспорту)                       (ким виданий, коли)

Документ про державну реєстрацію  ___________________                                   №  _______________         від __________

(назва)                                                             (дата)

з однієї сторони, та

Працівник:   ________________________________________________________________________

(ПІБ повністю)

ідентифікаційний код:  ________________________________________________________________

адреса:  _____________________________________________________________________________

паспортні дані:  _____________ №  _____________________________________________________

(серія)                   (№ паспорту)                       (ким виданий, коли)

з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Сторони за взаємною згодою прийняли рішення внести зміни до трудового договору між працівником та фізичною особою від  _________ року за № _________________     , а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші умови договору між працівником і фізичною особою від _________ року за

№_____________ залишити без змін.

 3. Дана додаткова угода складена українською мовою в трьох примірниках по одному для   кожної сторони

Реквізити га підписи сторін:

Фізична особа - підприємець:                                                      Працівник:

ідентифікаційний код:  _____________________         ідентифікаційний код:  _______________________

адреса: _________________________________          адреса:  ____________________________________

паспорт: серія _________ №________________         паспорт: серія _________№ _________________

ким виданий                                                                  ким виданий

(підпис)                          (прізвище та ініціали)            (підпис)                                                        (прізвище та ініціали)

«….»………………….                                                  20 року.... «........ »                  20 року

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить