Google translate

Материалы

Посадова інструкція бармена (UA)

Посадова інструкція бармена

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

             

(найменування підприємства, організації, установи)

 

(керівник підприємства, організації, установи)

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

 

 

 

01.05.2012

№ 3

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 

 

 

 

Посада:

Бармен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

1.1   Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність бармена.

1.2   Бармен відноситься до категорії фахівців.

1.3   Бармен призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом ФОП - керівника підприємства.

1.4   Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

ФОП-керівнику підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

адміністратору—

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом керівника підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

  1. Кваліфікаційні вимоги до бармена:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Без вимог до стажу роботи.

 

2.3.

знання

асортимент,    рецептури,    товарознавчі характеристики, технологію виготовляння, порядок оформлення ти відпускання широкого асортименту алкогольних, слабоалкогольних коктейлів та напоїв, холодних та гарячих страв, закусок, покупних товарів, які реалізуються в винних барах, коктейль-барах, коктейль-холах та інших барах;

техніку виготовляння змішаних напоїв в шейкері, блендарі, міксері, групових напоїв (крюшонів, грогів, глінтвейнів, пуншів);

основи менеджменту; правила міжнародного етикету, специфіку і техніку обслуговування іноземних споживачів;

правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентаря, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

1-2 іноземні мови міжнародного спілкування в межах розмовного   мінімуму;  

правила   і   норми   охорони   праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

---

  1. Документи, які  регламентують діяльність бармена

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Накази і розпорядження керівника  підприємства (керівника закладу харчування); Положення про заклад харчування, Посадова інструкція бармена, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

  1. Посадові обов'язки бармена

4.1. Обслуговує споживачів: пропонує, показує, реалізує готові до споживання алкогольні, слабоалкогольні напої і пиво, фруктові та мінеральні води, соки), кондитерські вироби, закуски, страви.

4.2. Готує обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних страв, закусок.

4.3. Складає заявки та отримує напої, кулінарну продукцію та покупні товари.

4.4. Відбраковує неякісні товари за органолептичними показниками.

4.5. Забезпечує зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання.

4.6. Оформляє вітрини та прилавки, утримує їх у належному стані.

4.7. Контролює додержання споживачами культури поведінки.

4.8. Веде необхідний облік, складає та здає товарні звіти.

4.9. Підраховує та здає гроші.

4.10. Проходить медичне обстеження в установленому порядку.

 

  1. Права бармена

Бармен має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5 Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 

  1. Відповідальність бармена

Бармен відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

  1. Умови роботи бармена

Режим роботи бармена визначається згідно з графіком роботи на підприємстві в межах норм місячної тривалості робочого часу.

 

  1. Умови оплати праці

Умови оплати праці бармена визначаються згідно з трудовим договором та штатним розписом.

 

9        Кінцеві положення

9.1    Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у керівника підприємства, інший— у працівника.

9.2    Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3    Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом  ФОП – керівника підприємства.

 

 

Керівник

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

       

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить