Google translate

Материалы

Посадова інструкція офіціанта (UA)

Посадова інструкція офіціанта

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

(найменування підприємства, організації, установи)

 

(керівник підприємства, організації, установи)

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

 

 

 

01.01.2012

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 

 

 

 

Посада:

Офіціант

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2012

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність офіціанта.

Офіціант відноситься до категорії фахівців.

Офіціант призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом  ФОП-керівника закладу.

Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику закладу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом  ФОП-керівника закладу.

, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 

 

2. Кваліфікаційні вимоги до офіціанта:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

 Без вимог до стажу роботи

2.3.

знання

види обслуговування споживачів та сервіровки столів у ресторанах, кафе та барах з включенням у меню виготовлених на замовлення та фірмових страв, напоїв, кондитерських виробів;

види та правила сервіровки столів та обслуговування різноманітних урочистостей за замовленнями підприємств, організацій, окремих споживачів;

асортимент, кулінарні характеристики, правила подавання страв та ціни на них;

види, призначення та вимоги до посуду, приборів, білизни, що використовуються; порядок їх отримання та здавання;

правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;

правила етикету під час обслуговування споживачів;

порядок розрахунків із споживачами за готівку та у безготівковому порядку;

правила ведення обліку та здавання виручки;

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.4.

навички

Вимоги для офіціанта:

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Без вимог до стажу роботи.

 

3. Документи, які регламентують діяльність офіціанта

                 3.1 Зовнішні документи:

                  Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

                 3.2 Внутрішні документи:

                 Накази і розпорядження ФОП (керівника закладу харчування); Положення про заклад харчування, Посадова інструкція офіціанта, Правила            внутрішнього трудового розпорядку.

 

4. Посадові обов'язки офіціанта

4.1. Обслуговує споживачів у закладах харчування із складною сервіровкою столів, прийманням замовлень від споживачів.

4.2. Готує зал до обслуговування.

4.3. Отримує посуд, прибори, білизну і здає їх після закінчення зміни.

4.4. Прибирає столи.

4.5. Здійснює попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування.

4.6. Надає споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, рекомендує напої до страв, подає їх на столи.

4.7. Розраховується із споживачами, виписує рахунок на бланку встановленої форми.

4.8. Здає виручку в касу підприємства в установленому порядку.

4.9. Обслуговує весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо на підприємствах громадського харчування.

 

5. Права офіціанта

Офіціант має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

         5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього  з дозволу керівника організації).

5.5. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 

6. Відповідальність офіціанта

Офіціант відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

7. Умови роботи офіціанта

                 Режим роботи офіціанта визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві та графіком роботи на підприємстві в межах норм місячної тривалості робочого часу.

 

8. Умови оплати праці

        Умови оплати праці бармена визначаються згідно з трудовим договором та штатним розписом

9    Кінцеві положення

                  Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

                  Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

         Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом наказом  ФОП-керівника закладу.

.

 

 

Керівник структурного підрозділу

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить