Google translate

Материалы

Посадова інструкція завідувача виробництвом (шеф-кухар)(UA)

Посадова інструкція завідувача виробництвом (шеф-кухар)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

(найменування підприємства, організації, установи)

 

(керівник підприємства, організації, установи)

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

 

 

 

00.00.0000

№ 00

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 

Ресторан

 

 

Посада:

Завідувач виробництвом (шеф-кухар)

 

 

 

 

 

 

 

00.00.0000 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача виробництвом (шеф-кухаря).

Завідувач виробництвом (шеф-кухар) відноситься до категорії керівників.

Завідувач виробництвом (шеф-кухар) призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора ресторану.

Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору ресторану

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам, що зв'язані з готуванням їжі (кухарям)

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

2. Кваліфікаційні вимоги до завідувача виробництвом (шеф-кухаря):

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 років

2.3.

Знання

Організацію оплати і стимулювання праці.

Основи організації праці.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються питань роботи підприємств суспільного харчування.

Організацію і технологію виробництва.

Асортимент і вимоги до якості блюд і кулінарних виробів.

Основи раціонального і дієтичного харчування.

Порядок складання меню.

Правила обліку і норми видачі продуктів.

Норми витрати сировини і напівфабрикатів.

Калькуляцію блюд і кулінарних виробів і ціни на них.

Стандарти і технічні умови на продукти, сировину і напівфабрикати.

Правила і терміни збереження продуктів, сировини і напівфабрикатів.

Види технологічного устаткування, принцип роботи, технічні характеристики й умови його експлуатації.

Економіку суспільного харчування.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

стаж роботи зі спеціальності

* чи середня професійна освіта і стаж роботи зі спеціальності не менш 5 років.

3. Документи, які регламентують діяльність завідувача виробництвом (шеф-кухаря)

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора ресторану; Положення про ресторан, Посадова інструкція завідувача виробництвом (шеф-кухаря), Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

 4. Посадові обов'язки завідувача виробництвом (шеф-кухаря)

Завідувач виробництвом (шеф-кухар):

4.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю підрозділу підприємства суспільного харчування.

4.2. Направляє діяльність трудового колективу на забезпечення ритмічного випуску продукції власного виробництва необхідного асортименту і якості відповідно до виробничого завдання.

4.3. Проводить роботу по удосконалюванню організації виробничого процесу, впровадженню прогресивної технології, ефективному використанню техніки, підвищенню професійної майстерності працівників з метою підвищення якості продукції, що випускається.

4.4. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати і сировину, забезпечує їхнє своєчасне одержання зі складу, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їхнього надходження і реалізації.

4.5. Забезпечує на основі вивчення попиту споживачів розмаїтість асортименту блюд і кулінарних виробів, складає меню.

4.6. Здійснює постійний контроль за технологією готування їжі, нормами закладки сировини і дотриманням працівниками санітарних вимог і правил особистої гігієни.

4.7. Здійснює розміщення кухарів і інших працівників виробництва.

4.8. Складає графік виходу кухарів на роботу.

4.9. Проводить бракераж готової їжі.

4.10. Організує облік, складання і своєчасне представлення звітності про виробничу діяльність, впровадження передових прийомів і методів праці.

4.11. Контролює правильну експлуатацію устаткування й інших основних засобів.

4.12. Проводить інструктаж з технології готування їжі й інших виробничих питань.

4.13. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, санітарних вимог і правил особистої гігієни, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.14. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників.

5. Права завідувача виробництвом (шеф-кухаря)

Завідувач виробництвом (шеф-кухар) має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 

6. Відповідальність завідувача виробництвом (шеф-кухаря)

Завідувач виробництвом (шеф-кухар) несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

7. Умови роботи завідувача виробництвом (шеф-кухаря)

Режим роботи завідувача виробництвом (шеф-кухаря) визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

8. Умови оплати праці завідувача виробництвом (шеф-кухаря)

Умови оплати праці завідувача виробництвом (шеф-кухаря) визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9    Кінцеві положення

 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

 Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

 Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

 

 

Керівник структурного підрозділу

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

 

Начальник юридичного відділу

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

00.00.0000

 

 

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

00.00.00

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить