Google translate

Материалы

Інструкція про заходи з пожежної безпеки (UA)

                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Приватний підприємець

___________

 

Інструкція

про заходи з пожежної безпеки

1. Галузь застосування.

Ця Інструкція поширюється на приміщення офісу та та складу_________________ що знаходиться по вул.__________________і, і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки.

Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання відповідальною особою за пожежну безпеку, усіма працівниками, відвідувачами, орендарями.

Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки повинні проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. Протипожежні інструктажі поділяються па вступний, первинний. повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий.

2. Вимоги пожежної безпеки. 2.1. Загальні положення.

Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки під час експлуатації будинків і приміщень встановлюються відповідними нормативними документами (надалі - ІІД) системи стандартизації та нормування в будівництві, а також нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.

ІІД і технічна документація на будинки, будівельні конструкції, вироби, матеріали повинні містити характеристику їхньої пожежної небезпеки з урахуванням пожежно-технічної класифікації. встановленої Нормами ДБН В. 1.1-7-2002.

Проектна документація на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію та капітальний ремонт будинків і приміщень підлягає експертизі (перевірці) органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому законодавством.

У разі зміни функціонального призначення існуючих будинків або окремих приміщень повинні виконуватися вимоги пожежної безпеки, передбачені чинними НД відповідно до нового призначення цих будинків і приміщень.

Під час реконструкції, реставрації або капітального ремонту пам'ятки архітектури допускаються обгрунтовані відхилення від вимог цих Норм з мстою недопущення зниження її архітектурної цінності.

2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання будинків, будівель, споруд,

приміщень.

Приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76*.

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи га виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів, електрозборок і електрокабелів; 0.5 м від електросвітильників; 0.6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0.15 м від приладів центрального водяного опалення.

Пожежні крани, які є у будинку, повинні бути укомплектовані пожежними рукавами і стволами однакового з ними діаметра, а також важелем для полегшення відкривання вентиля, утримуватися справними і доступними для використання. Не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою, яка здійснює їх технічне обслуговування.

Пожежні рукави необхідно утримувати сухими, складеними у "гармошку" або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання.

На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку необхідно після літерного індексу «ПК» вказати порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежної охорони.

Влаштовуючи шафи, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.

Заряджання та перезаряджання вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

Усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Автоматична пожежна сигналізація повинна бути завжди у ввімкненому, черговому стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками, з розрахунку на кожні 20 м2 площі - 2 шт. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

У службових приміщеннях не допускається:

 • проводити реконструкцію, перепланування, зміну функціонального призначення без
  погодження з органами державного пожежного нагляду;
 • влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо
  по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
 • захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;
 • курити, використовувати легкозаймисті рідини;
 • проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;
  • вмикати  електронагрівальні  прилади  (чайники,  кип'ятильники тощо) без  негорючих
   підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено).

Склад слід постійно тримати в чистоті і порядку. Тару, що вивільнюється, та інший пакувальний матеріал треба негайно прибирати зі складу в спеціально відведене для цього місце.

На зовнішньому боці дверей повинна бути вивішена інформаційна карта, що характеризує вибухопожежну та пожежну небезпеку товарів, речовин та матеріалів, їх кількість та заходи, яких слід вжити під час гасіння пожежі.

На складі необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Легкозаймисті і горючі рідини (ЛЗР і ГР) треба зберігати окремо від інших матеріалів; сірчану й азотну кислоти - окремо від вуглеводів та інших речовин; балони з газами - окремо від інших матеріалів; цінні матеріали - окремо від пожежонебезпечних. Матеріали, що складуються, необхідно групувати залежно від їх властивостей (займистість, реагування з водою та один з одним тощо).

 

 

Усі операції пов'язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин та "іншими подібними до цих роботами, повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях.

Засоби та пристрої для відкривання ємкостей повинні виключати можливість іскроутворення від удару.

У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі, залишаючи між ними проходи шириною не менше 1 м. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

У складських приміщеннях на підлозі повинні бути нанесені граничні лінії складування матеріальних цінностей.

Зберігання матеріалів наваїом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.

Використання опалювальних електронагрівальних приладів допускається лише у приміщеннях для обслуговуючого персоналу складів, відділених від складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями. При цьому повинні виконуватися вимоги:

 • забороняється застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій
  за вибухопожежонебезпекою А та Б;
 • прилади повинні бути встановлені на негорючу поверхню;
  • відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів повинна становити не менше
   0.25м.;
  • прилади опалення повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор.

Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне. Складування горючих матеріалів повинно бути не ближче 0.5 м до електросвітильників, 0.6 м -- до сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, не менше 0.2 м - до горючих будівельних конструкцій та 0.15 м - до приладів центрального водяного опалення.

Відповідальний за протипожежний стан:__________________________

2.3. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню.

Роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника (власника) або особи, яка виконує його обов'язки.

Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів державного пожежного нагляду.

2.4. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту.

Будівлі та приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації (УПС) відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Роботи по монтажу установок пожежної автоматики повинні проводитися відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу з пожежної безпеки.

Усі установки мають бути справними, завжди утримуватися в працездатному стані і мати сертифікат відповідності.

За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів установок пожежної автоматики виводять на пульти централізованого нагляду пожежної охорони.

Резерв ємності приймально-контрольних приладів (шлейфів пожежної сигналізації) повинен бути не менше 10 %.

Приймальне контрольні прилади і апаратуру керування встановлюють на будівельних конструкціях виконаних з негорючих матеріалів. Захисне заземлення та занулення електрообладнання установок пожежної автоматики повинно відповідати вимогам ПУЕ, ДБН В.2.5-13-98 і технічній документації заводів-виготовлювачів устаткування і апаратури.

 

 

Для утримання в працездатному стані УПС необхідно забезпечувати такі заходи:

-  технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період

терміну служби;

- матеріально-технічне   (ресурсне)   забезпечення   з   метою   безвідмовного   виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення працездатності; >   опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого й чергового персоналу.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та налагодження установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.

Будинки і приміщення повинні бути обладнані системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.

2.5. Утримання інженерного обладнання.

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ і до Правил технічної експлуатації електроустановок (ПТЕЕ).

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).

Розподільні електрощити, електродвигуни і пускорегулювальні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть викликати коротке замикання, повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клемі номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або електричної лабораторії). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.

Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

У приміщеннях електроустановок повинні застосовуватися вуглекислотні вогнегасники.

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки приладами центрального водяного опалення. Допускається використання електричних нагрівальних приладів. При цьому повинні виконуватися вимоги:

 • забороняється   застосування   електричних   опалювальних   приладів   у   приміщеннях
  категорій за вибухопожежонебезпекою А та Б;
 • прилади повинні бути встановлені на негорючу поверхню;
  • відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів повинна становити не
   менше 0.25м.;
  • прилади     опалення     повинні     мати     справний     індивідуальний     електрозахист     і
   терморегулятор.

Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

 • у   разі   встановлення   кондиціонера  у  віконному  отворі   використовувати   як   опорні
  конструкції горючі елементи конструкцій рам;
 • кустарне переробляти кондиціонери;
 • замінювати триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;

 

 

•    встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.

2.6. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи.

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі і таке інше).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

 

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі.

У разі виявлення ознак пожежі на об'єкті працівник, який їх помітив, повинен:

>      негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику
пожежної   охорони   "01"),   вказати   при   цьому   адресу,   кількість   поверхів,   місце
виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

>      повідомити про пожежу керівника (власника) та пожежну охорону установи     (за їх
наявності);

г-   вжити  заходів  щодо евакуації людей та матеріальних  цінностей,  гасіння  пожежі  з

використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння. Керівник (власник) яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні: У   перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону;

>      вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

>      у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за
межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

>      перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

>      забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні
пожежі;

>      організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу у її
локалізації та ліквідації.

Після   прибуття   на  пожежу  пожежних  підрозділів  повинен   бути  забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

Комментарии   

 
ирина
0 # ирина 10.10.2018 10:58
інструкція розроблена дуже вдало та відповідає всім нашим вимогам
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить